CANDLES

CANDLES


Double Beta Decay Experiment

Collaborator

Research Center for Nuclear Physics, Osaka University

Kishimoto, Tadafumi
Nomachi, Masaharu
Umehara, Saori
Iida, Takashi
Takemoto, Yasuhiro
Matsuoka, Kenji
Nakatani, Nobuo
Takihira, Yukichi

Graduate School of Science, Osaka University

Yoshida, Sei
Wang Wei
Van Thi Thu Trang
Chan Wei Min
Ohata, Takaki
Tetsuno, Kounosuke
Maeda, Tsuyoshi
Shokati Mojdehi Masoumeh
Lee, Xiaolong
Temuge Batpurev
Lee Ken Keong
Akutagawa, Kazuki
Katagiri, Seiya
Yotsunaga, Naoki
Bui Tuan Khai
Kanagawa, Kazuki
Tsuzuki, Masahito
Kino, Hidetoshi
Ishikawa, Masahiro
Kinoshita, Emki
Kino, Hidetoshi
Sato, Yugo
Muhammas Firdaus Bin Mohd Soberi

Graduate School of Engineering, University of Fukui

Tamagawa, Yoichi
Ogawa, Izumi
Nakajima, Kyohei
Tozawa, Masashi
Takahashi, Naruki
Teranishi, Kanau
Dokaku, Fumiya
Hiyama, Taiki
Kawasaki, Kohei
Satou, Hiroyoshi
Shimada, Makiko
Shamoto, Kazuki
Hiraoka, Hirokazu

Graduate School of Science and Technology, The University of Tokushima

Fushimi, Ken-ichi
Mori, Kentarou

Faculty of Human Environment, Osaka Sangyo University

Hazama, Ryuta

Faculty of Education, Saga University

Osumi, Hideaki

The Wakasa Wan Energy Research Center

Suzuki, Koutaku